Ενότητα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση.

tripleA_logo

Ενίσχυση της αλυσίδας δημιουργίας επενδυτικής αξίας έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε πρώιμο στάδιο (Triple-A)

Το «Triple-A: Ενίσχυση της αλυσίδας δημιουργίας επενδυτικής αξίας έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε πρώιμο στάδιο» έχει ως στόχο την υποστήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ώστε να αυξήσουν την ανάπτυξη κεφαλαίων σε έργα ενεργειακής