Ενότητα για τον Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό

CTrack50_logo

Υποστηρίζοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς την Ανθρακική Ουδετερότητα έως το 2050 (C-Track 50)

To C-Track 50 (Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050) αποσκοπεί στην κινητοποίηση και καθοδήγηση των δημόσιων αρχών στον καθορισμό μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων ενεργειακής πολιτικής, στην προώθηση της πολυεπίπεδη