Ενότητα για την Ενεργειακή Δημοκρατία.

SocialWatt_logo

Διασύνδεση παρόχων ενέργειας και υπόχρεων μερών με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (SocialWatt)

Βασική επιδίωξη του έργου SocialWatt είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και προμηθευτών ενέργειας στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διάδοση καινοτόμων δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.

powerpoor_logo

Ενίσχυση των Ενεργειακά Φτωχών Πολιτών μέσα από Πρωτοβουλίες Ενεργειακών Συνεταιρισμών (POWERPOOR)

Βασική επιδίωξη του POWERPOOR (Empowering Energy Poor Citizens through Energy Cooperative Initiatives) αποτελεί η ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης για ενεργειακά φτωχούς πολίτες, καθώς και η προώθηση της χρήσης εναλλακτικών σχημά